1394/09/14
راه کارهایی برای از پوشک گرفتن کودکان

برخی از کودکان خیلی زود این مساله را یاد می گیرند اما برخی از آنها ماه ها طول می کشد تا متوجه شوند نباید گوشه و کنار خانه دستشویی کنند. به طور کلی، اگر بخواهید از سنین پایین تر به کودک آموزش بدهید تا دستشویی برود، زمان بیشتری باید صرف کنید.

1394/07/23
تغذیه مناسب و بهداشت فرزند

یکی از کارهای حساس بانوان تغذیه اطفال است.سلامت وبیماری،زشتی و زیبایی،حتی خوش اخلاقی و بد اخلاقی،زیرکی و کودنی کودکان مربوط به چگونگی تغذیه آنها است.

1394/07/20
تربیت فرزند

مهم ترین و حساس ترین وظیفه بانوان پرورش و تربیت فرزنداست.در این باره پدر و مادر هر دو مسئولیت دارند لیکن ثقل این کارمعمولا بر دوش مادران میباشد.

1394/06/27
نقش بازی شطرنج در رشد شخصیت کودکان

ا توجه به اهمیت بازی در رشد شخصیت و درمان مشکلات عاطفی و روانی اجتماعی و کودکان به این نتیجه می رسیم که کودکان سخت به بازی نیاز دارند

1394/05/05
روش های تقویت مهارت خواندن در کودکان

این مقاله به والدین یاد میدهد که چگونه مهارت خواندن را در فرزندان را در فرزندان پیش دبستانی و دبستانی خود تقویت کنند.

1394/03/09
قصه های قرانی، تاثیرات و نقش انها در تربیت

هدف از انجام این تحقیق آشنایی بیشتر با قصه های قرآنی و جنبه های مختلف آنها این مقاله مروری ایست بر مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه. در اینجا تعاریفی از ادبیات کودک، قصه، قصه های قرآنی، تاثیر آنها بر اندیشه و تخیل کودکان و... می باشد. در پایان  پیشنهادهایی برای انس بیشتر کودکان با این کلام الهی ارائه شده است.

1393/12/03
اهمیت قصه گویی برای کودکان

قصه گویی از کهن ترین ادبیات است. یک هنر است و آنچه آن را به هنر تبدیل می کند تخیل جاری در ان است که در قالب خلاقیت کلامی جلوه گر می شود.