1394/07/23
اموزش دوخت برگ در گلدوزی برزیلی

در این گلدوزی به جای نخ قرقره می توان از نخ ابریشم یا کاموا استفاده کرد و اثار هنری زیبایی خلق کرد

1394/07/22
اموزش مرحله به مرحله ساقه دوزی گلدوزی برزیلی

در این اموزش مرحله به مرحله با عکس های پیش بروید و ساقه دوزی را یاد بگیرید.