1397/11/15
ماهی سه بعدی یا حوض رزینی

توضیحاتی در مورد ماهی سه بعدی

1397/11/08
تاریخچه پچورک دوزی یا اپلیکه دوزی ژاپنی

ایا می دانستید تکه دوزی با نام پچورک یا اپلیکه ژاپنی از کجا امده است؟

1397/11/08
چرا ماهی گلی نخریم؟

ایا می دانستید ماهی گلی نیز یک محصول چینی است؟

1397/11/08
10 تفاوت خمیر گل چینی و خمیر فیمو

نکاتی که باید در مورد تفاوت خمیرها بدانید

1397/10/25
پچورک دوزی یا اپلیکه دوزی ژاپنی چیست؟

توضیحاتی در مورد هنر پچورک دوزی یا ژاپنی دوزی