مطالب مرتبط با برچسب الرژی فصلی
1394/08/25
درمان الرژی فصلی

نوعی الرژی هست که در فصلی از سال باعث اب ریزش بینی و عطسه می شود که این بیماری رینیت الرژیک نام دارد.