مطالب مرتبط با برچسب کی اب نخوریم
1395/08/28
اداب نوشیدن اب

آب، یکی از بهترین نوشیدنی ها بلکه بهترین و گوارا ترین نوشیدنی می باشد. به همین خاطر در طب اسلامی به چگونه آب خوردن و زمان استفاده از آب اهمیت زیادی داده شده است.