مطالب مرتبط با برچسب مرضیه دباغ
1395/08/28
مختصری درباره زندگی مرضیه حدیدچی (دباغ)

 مرضیه حدیدچی در سال 1318 در شهر همدان متولد شد و در خانواده ای مذهبی و فرهنگی رشد و نمو کرد.