مطالب مرتبط با برچسب مسئولیت پذیری
1395/11/24
براى فرزندان در سنین مختلف، چه مسؤولیت‏هایى مناسب است؟

هر سنى اقتضایى دارد و مسؤولیت‏ها باید با آن تناسب داشته باشد.

1395/11/19
فایده مسئولیت پذیری فرزندان

مسئولیت پذیری فرزندان چه فایده برای والدین و خودشان دارد؟

1395/09/21
موانعی بر سر مسئولیت پذیری فرزندانمان

موانع ایجاد مسؤولیت‏پذیرى در فرزندان عبارتند از:

1395/09/06
آموزش مسئولیت پذیری به کودکان

آموزش مسئولیت پذیری، با ارزش ترین هدیه ای است که می توانیم به فرزندانمان ارزانی داریم.