مطالب مرتبط با برچسب �������� ������������
1395/09/20
ایا می دانید غذای انبیاء چه بوده؟

سرکه و روغن زیتون غذای مخصوص انبیاء الهی بوده است.