مطالب مرتبط با برچسب سبک زندگی اسلامی
1395/09/20
ایا می دانید غذای انبیاء چه بوده؟

سرکه و روغن زیتون غذای مخصوص انبیاء الهی بوده است.