مطالب مرتبط با برچسب والدین
1395/11/19
فایده مسئولیت پذیری فرزندان

مسئولیت پذیری فرزندان چه فایده برای والدین و خودشان دارد؟

1395/09/21
موانعی بر سر مسئولیت پذیری فرزندانمان

موانع ایجاد مسؤولیت‏پذیرى در فرزندان عبارتند از: