مطالب مرتبط با برچسب سن مسئولیت پذیری
1395/11/24
براى فرزندان در سنین مختلف، چه مسؤولیت‏هایى مناسب است؟

هر سنى اقتضایى دارد و مسؤولیت‏ها باید با آن تناسب داشته باشد.