مطالب مرتبط با برچسب عواطف
1396/05/11
ابراز عشق

با این عشقِ نهفته در دل چه کنم ؟

1396/04/24
نهاد ازدواج

لازمه هر ازدواجی ؛ سه عنصر تعهد ، جاذبه جنسی و عواطف می باشد .