مطالب مرتبط با برچسب عشق زیباست اگر حضرت یارش باشی
1396/04/24
نهاد ازدواج

لازمه هر ازدواجی ؛ سه عنصر تعهد ، جاذبه جنسی و عواطف می باشد .