مطالب مرتبط با برچسب تربیت کودک
1394/09/14
راه کارهایی برای از پوشک گرفتن کودکان

برخی از کودکان خیلی زود این مساله را یاد می گیرند اما برخی از آنها ماه ها طول می کشد تا متوجه شوند نباید گوشه و کنار خانه دستشویی کنند. به طور کلی، اگر بخواهید از سنین پایین تر به کودک آموزش بدهید تا دستشویی برود، زمان بیشتری باید صرف کنید.

1394/09/07
دوره پیش دبستانی، آیا واجبه؟!

هوش امری است که نیاز به پرورش دارد، اگر کودک در یک محیط بدون انگیزه برای یادگیری (محیطی که برای او همیشه ثابت و یکنواخت است) رشد کند، هر چند که با ضریب هوشی نرمال به دنیا آمده باشد به تدریج از میزان کارآیی هوشی او کاسته می شود.

1394/09/07
تقویت عزت نفس کودک، از چه سنی؟!

عزت نفس یعنی خود را دوست داشتن. منظور از عزت نفس، خودپسندی یا پز دادن نیست، بلکه ایمان داشتن به خود و به آنچه می کنید است.