مطالب مرتبط با برچسب طب اسلامی
1395/11/19
تب ، فایده تب و درمان تب


دیدگاهی که طب اسلامی به بیماری ها دارد دیدگاهی متفاوت از آن چه ما تا به حال شنیده ایم

1395/11/19
درمان دیابت در طب اسلامی

دو درمان کارساز در طب اسلامی برای دیابت