مطالب مرتبط با برچسب گرفتن اضافه های الگوی خیاطی
1394/03/06
اموزش بستن پنس های الگوی خیاطی

همیشه بنا به اندام های افراد مقداری فضای اضافه روی الگو وجود دارد که گرفتن انها به زیباتر شدن لباس و اندامی تر شدن ان کمک شایانی می کند. در این اموزش به بستن پنس ها روی الگو که موجب گرفتن اضافه های لباس می شود می پردازیم.