0
1131
1395/01/19

بهداشت دندان

توصیه هایی از محمد زکریای رازی در مورد دندانچنانچه مسواک به اعتدال زده شود دندان ها را درخشان و نیرومند می سازد، لثه را نیرو می بخشد و حجیم می کند، از پوسیدگی دندان جلوگیری و کمک به خوشبویی دهان می کند. همچنین می تواند اندکی سر و دهان و دهانه معده را سبک سازد.

بهتر است با چوبی که در آن قبض و تلخی است، مسواک زده شود.

زیاده روی در مسواک زدن صیقلی بودن دندان ها را از بین می برد، لذا دندان ها به تندی جرم گرفته و لق شده و نازک می گردند. همچنین انی کار لثه را سست و کوتاه می کند.

بهداشت دندانها:

شایسته است برای حفظ دندانها از امور زیر بپرهیزد:

شکستن چیزهای سخت با دندان

بسیار جویدن خوراکی های سفت، چسبناک، کشدار مانند خرما و مانند آن

بسیار بالا آوردن (قی)

مصرف چیزهای کندکننده و کرخت کننده دندانها مانند یخ و آب یخ به ویژه پس از خوراک گرم

همچنین شستن و پاکسازی دندانها بعد از بالا آوردن(قی) یا خوردن خوراکی های چسبنده و غلیظ با شیر و سکنجبین یا ماءالعسل به حفظ آنها کمک می کند.

استفاده از سنون (مواد شستشودهندۀ دندان ها) و مسواک به اعتدال نیز به حفظ دندانها کمک می کند.

نسخه یک شستشودهنده برای بهداشت دندانها:

سوخته شاخ گوزن، سوخته استخوان، کزمازک، سعد، گل سرخ و سنبل الطیب از هر کدام یک جزء و نمک اندرانی یک چهارم جزء، کوبیده و با آن دندانها شستشو داده شود که برای نگهداشت دندانها بسیار خوب می باشد.

منابع :المنصوری فی الطب (ترجمه)،محمد بن زکریا رازی

آدرس کوتاه

نظرات ( 0 نظر)
ثبت نظر
Captcha

اگر کد خوانا نیست یک بار روی آن کلیک کنید.