0
65563
1394/05/05

اموزش برش سرشانه، برش کارور و ترک کردن بر روی الگوی خیاطی

برای رسم برش کارور یا همان برش عصایی بعد از بستن پنس سرشانه و دیگر پنس های مورد نیاز از خط کارور طبق شکل خطی را به نوک سینه وصل می کنیم .سپس وسط خط رسم شده را علامت زده از انجا 1تا 1 و نیم سانت عمود میکنیم و از دو طرف به خط کارور و نوک سینه وصل می کنیم طبق شکل.
برای رسم این برش برای الگوی پشت نیز همین کار را تکرار میکنیم.


برای رسم برش سرشانه ابتدا پنس سرشانه و پنس های مورد نیاز را روی الگو می بندیم سپس از گوشه ی گردن یک سانت دکلته می کنیم. بعد از ان یک دوم سرشانه را بدست اورده و نقطه ی یک دوم را به نوک سینه وصل می کنیم.
برای ایجاد ترک در لباس یا مانتو از برش سرشانه یا برش عصایی استفاده می کنیم و اگر مایل بودیم پایین لباس یا مانتو از حالت راسته خارج شود و کمی گشادتر باشد بعد از اینکه قد اصلی مانتو یا لباس را مشخص کردیم به اندازه ی دلخواه از پایین لباس مثلا 4 سانت اضافه می کنیم و به خط باسن یا خط کمر یا به نقطه ای که تمایل داریم گشاد شود وصل می کنیم.سپس کنترل می کنیم که نقطه ی ab با نقطه ی ac به یک اندازه باشد.برای الگوی پشت نیز همان مواردی را که برای الگوی جلو انجام دادیم تکرار می کنیم.منابع :اختصاصی شیرین بانو

آدرس کوتاه

نظرات ( 0 نظر)
ثبت نظر
Captcha

اگر کد خوانا نیست یک بار روی آن کلیک کنید.