0
2057
1396/05/04

نکاتی مهم و آموزنده درباره رابطه جنسی

نکاتی آموزنده راجع به رابطه جنسی

در هر کاری اگر بخواهیم آن کار به خوبی انجام شود ، باید شرایط و مقدمات آن را نیز مهیا کنیم ، برقراری ارتباط جنسی نیز از این قاعده مستثنی نیست . برای این که میزان کامیابی شما از رابطه جنسی مطلوب باشد و عشق ورزی لذیذی داشته باشید باید شرایط و مقدمات آن را نیز مهیا کنید ؛ در ادامه به چند مورد مهم که به بهبود روابط جنسی شما کمک خواهد کرد می پردازیم :
پاکیزگی و خوش بویی :
تمیزی بدن ، لباس و بستر در هنگام آمیزش ، ضرورتی حتمی است .زن و مرد ، هر دو باید هنگام هماغوشی نظیف باشند . پاکیزگی و خوش بویی بدن و دهان ، میل جنسی را بر می انگیزد . نظیفی و خوش بویی ، پیام دارد ؛ پیام عشق و سرزندگی . بوی خوش اندام و دهان و گیسوی همسر ، مستی آفرین است و آرامش بخش .پیام دهان نظیف و خوش بو ، بوسه طلبیدن و بوسه دادن است .پیام گیسوی نظیف و خوش بو ، پنجه در آن افکندن و آن را پریشان کردن و در فضای آن نفس عمیق کشیدن است . و پیام بدن نظیف و لطیف و خوشبو ، لمس کردن و نوازش کردن و در آغوش کشیدن است . کم تر پدیده ای مانند رایحه خوشی که از بدن همسر به مشام برسد ، آدمی را سرخوش می کند و خواهش های جنسی اش را بر می آشوبد ؛ چه رایحه طبیعی بدن ، چه آمیخته به بوی خوش عطری دل پسند . نوع عطر نیز مهم است . همسران باید کشف کنند که همسرشان چه عطری را بیش تر دوست دارد . بهتر است که عطرهای همسران ، هدیه ای از جانب دیگری باشد . هر کدام برای دیگری عطری تهیه کند و عاشقانه و رندانه به او هدیه دهد .آراستگی :
رونق عرصه معاشقه و آبادی آمیزشگاه ، واجب تر از رونق و آبادی آشپزخانه و مهمان خانه است . آراستگی بدن ، آراستگی و لطافت لباس  و آراستگی آمیزشگاه ( چشم نوازی و دل نوازی و خوش بویی اتاق و بستر خواب ) ، جزو جدا ناشدنی زندگی زن و شوهری است . این پدیده نیز فرهنگ و آداب ویژه دارد و بر همسران فرض است که آن ا بیاموزند و مراعات کنند . اگر آمیزشگاه آباد باشد ، آبادی دیگر بخش های زندگی نیز تا اندازه زیادی تامین می شود و اگر این جا خراب باشد ، بسیاری از جاهای دیگر نیز خراب می شود .
برخی از خانم ها در آراستن اتاق پذیرایی و رونق بخشی به آشپزخانه ، سلیقه و هنر شایانی دارند اما آیا در تزیین اتاق خوابشان نیز توانایی دارند ؟ هنرمندی خانم شوهر دار ، آنگاه به کمال می رسد که زندگی خانوادگی را آباد سازد ، و بخش عظیمی از آبادانی زندگی ، به رونق و سر زندگی خوابگاه همسران بستگی دارد .
آن هنرهایی که در تعریف مردم از یک خانم می آید هنر های آباد سازی جلوت هاست ؛ نمایان ها ؛ که شاید هنر باشند اما چندان مهم نیستند و نبودشان چندان لطمه ای به زندگی نمی زند . اما هنرهای برتر برتر یک خانم هنرمند ، هنرهای آباد سازی خلوت هاست ؛ آبادگری رابطه ویژه همسری ؛ طراوت بخشی به کانون خانواده ، دلبری از همسر ، آراستن اندام خود ، حجله را همواره حجله نگه داشتن .
درست است که نمی توان حجله عروس و داماد را همیشه به همان رونق و زیبایی شب زفاف نگاه داشت اما چه عیبی دارد که آبادی آن حفظ شود و گاهی همان حال و هوای شب زفاف در آن دیده شود ؟ چه خوب است که خود همسران تا اندازه ای که ممکن است و به تربیت فرزندان و محیط معنوی خانه آسیب نمی زند ، آراستگی حجله شان را همواره نگه دارند .


در این قسمت تنها به چند نکته راجع به مقدمات یک رابطه جنسی خوب اشاره شد ، قطعا عوامل زیاد و متعدد دیگری در یک رابطه جنسی خوب تاثیر گذار خواهد بود که می بایست همسران آن هار ا فرا گیرند و در عمل به کار بندند . در قسمت های آتی به آموزش مسائل جنسی نیز خواهیم پرداخت .

منبع : کتاب آداب عشق ورزی از استاد علی اکبر مظاهری


آدرس کوتاه

نظرات ( 0 نظر)
ثبت نظر
Captcha

اگر کد خوانا نیست یک بار روی آن کلیک کنید.