1394/12/16
اموزش گل عنکبوتی در هنر کچه دوزی

اموزش کچه دوزی روی لباس

1394/01/23
آموزش گل رز و گل لیلیوم کچه دوزی

با هنر کچه دوزی نمای زیبا و منحصر به فرد به لباس ها و وسایل خود بدهید.

1394/01/04
اموزش صفحه کوبی در هنر کچه دوزی

صفحه کوبی یکی از مواردی است که در هنر کچه دوزی اساس گل های کوچک می باشد.

1393/12/21
1393/10/18
آموزش کچه دوزی روی لباس

آموزش کچه دوزی روی لباس

1393/10/18
کچه دوزی روی کیف

کچه دوزی روی کیف