1394/03/19
یک کاردستی زیبا و جذاب

با ربان و مقوا یه اویز زینتی زیبا بسازید

1394/03/06
عروسک 3 بعدی جغد

اموزش کاردستی

1394/03/02
کاردستی عروسک 3 بعدی

از معضلات امروزه خانواده های ما این است که فرزندان خود را در زمینه بازی و سرگرمی رها کرده و بالتبع فرزندان به بازی های رایانه ای روی اورده اند. فارغ از اینکه چه اثار و تبعات سویی را در پی خواهد  داشت و در نوجوانی و جوانی والدین درگیر مشکلاتی خواهند شد که سرمنشا انها همین بازیهای رایانه ای می باشد.